http://www.pity.org.pl/

Program do rozliczania
PIT-ów rocznych

program pity program pity

obsługuje e-Deklaracje
wyślij e-PIT za 2013 rok
bez wychodzenia z domu

Formularze i broszury PDF

Darmowe formularze do wydruku w formacie PDF i ręcznego wypełniania:

Podstawowe formularze PIT:

pdf PIT 28 (ryczałt) - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
pdf PIT 36 (firma) - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) + broszura
pdf PIT 36L (liniowy) - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą + broszura
pdf PIT 37 (pracownik) - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) + broszura
pdf PIT 38 (papiery wartościowe i udziały) - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) + broszura
pdf PIT 39 (zbyt nieruchomości i praw majątkowych) - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) + broszura

Pozostałe formularze PIT używane przy rozliczeniu rocznym za 2013 r.:

pdf PIT D - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych (załącznik do PIT-36 i PIT-36L) + broszura
pdf PIT O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku + broszura